Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikası


WEB SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI
Tuana Aygar AIKA Concept (“Şirket”), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu “Gizlilik Politikası” kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi
üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve Şirket tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik
Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde Şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin
silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Şirket Tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hizmetler kısaca “Hizmet” olarak anılacaktır.

Veri Sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soyisim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Maslak Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 606134351320001 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Maslak Mah. İstanbul
adresinde bulunan Tuana Aygar AIKA Concept (Şirket) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere, ilgili mevzuat
düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları/duyuruları ile işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Şirket, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı
duymaktadır. Bu kapsamda Şirket, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde
işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.
İşbu Gizlilik Politikası metni, Şirket tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtası ile hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla
işlendiği, hangi alıcı gruplarına aktarıldığı, kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı ve veri sorumlusu olarak Şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında
sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir. Gizlilik Politikasının Kapsamı ve Toplanan Veriler Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. İnternet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • İsim
 • Soyisim
 • Adres
 • E-mail
 • Telefon/Fax numarası
 • Kredi kartı numarası
 • Kimlik numarası
  Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir
  hizmet sağlayacısına aktarılması durumunda veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.
  Kendi isteğiniz ile kişisel bilgilerin verilmesi halinde Şirket, bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde
  kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını veya aktarılacağını taahhüt eder. Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:
 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Web sitelerine erişim
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması
 • Analizler ve pazar araştırması yapma
 • İnternet sitesini yönetme ve kayıt tutma
  Sunulan hizmetin bir parçası olarak Şirket, hizmet alan kişilere ilişkin bilgileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında elde edilebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları,
  üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Bu Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Şirket sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası Şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflara ait internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Şirket internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve
  diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan
  işlemlerden Şirket sorumlu değildir.
 • Çocukların Gizliliği
  İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklara yönelik içerikler bulunmaktadır.
  Bu bağlamda çocuklardan toplanması söz konusu olabilecek tüm veriler çocuğun
  velisinin ya da vasisinin onayıyla toplanmaktadır.
 • Çerez Kullanımı
  Şirket, anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-cookie)
  kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte
  saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük
  metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve
  tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası,
  internet sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla,
  kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistiksel bilgileri elde
  etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak
  reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte
  veya e-postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için
  tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder
  biçimde tasarlanmıştır, fakat kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının
  gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak
  biçimde ayarları değiştirebilirler. Bu ayar değişikliğinden kaynaklanan herhangi bir
  kusurlu çalışma tarafımıza atfedilmemelidir.
  İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:
 • Sitedeyken ziyaret edilen diğer sitelerin adları
 • İnternet sitesini bulmak amacı ile kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi
 • IP adresi ve/veya konumu
 • Erişim sağlayan bilgisayarın işletim sistemi
 • __
  Online Alışveriş İçin Gereken Veriler
  Şirket, internet sitesi üzerinden yaptığınız ürün alışverişlerde güvenliğinizi
  önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece sipariş işlemi
  gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.
  Diğer İnternet Sitelerine Verilen Bağlantılar
  Şirket internet sitesi, içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren
  bağlantılar/linkler içerebilecek olup işbu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için
  geçerli değildir. Şirket bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul
  etmemektedir.
  Sosyal Medya
  Şirket internet sitesi üretilen ürünlerin sosyal medya ağlarında paylaşılabilmesi için
  bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir. Bu bağlantılı
  hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda çalışmakta olup bu sosyal medya
  bağlantılarının amacı site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde
  arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal
  medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik
  politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.
  Bilgi Güncelleme ve Değişiklik
  Şirket, gizlilik veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun
  hale getirmek için işbu Gizlilik Politikası’nın içeriğini dilediği zaman değiştirebilir.
  Değişen Gizlilik Politikası Şirket internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın
  güncel haline www.aikaconcept.com adresinden sürekli olarak ulaşmanız
  mümkündür. İşbu Gizlilik Politikası’nın değiştirilmesinden sonra Şirketin hizmet
  veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul
  ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet
  sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

  İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
  Paylaşılan kişisel veriler müşterilere verilen hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve
  teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi
  geliştirebilmek için; kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda,
  talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu
  görevlilerine bilgi verebilmek için; üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkanlar
  sunabilmek için veya bu imkanları sunabilecek kişi ve kurumlarla yasal çerçevede
  paylaşabilmek için; reklam tercihlerini analiz etmek için 6698 sayılı KVKK ve ilgili
  ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.
  Verileri Saklama Süresi
  Üye olurken doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca
  saklanmaktadır. Kampanyalardan haberdar olmak için abone olunan bültenlere
  abonelik devam ettikçe paylaşılan veriler saklanmaktadır.
  Kişisel Verilerin Ne Şekilde İşlenebileceği
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (KVKK) uyarınca, Tuana Aygar AIKA
  Concept ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya
  herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla
  elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek
  kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca
  işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
  “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.
  Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında
  Bilgilendirme
  Yukarıda belirtilen amaçlarla, Tuana Aygar AIKA Concept ile paylaşılan kişisel
  verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar; ana hissedarlar, hissedarlar, reklam
  verenler, doğrudan veya dolaylı yurtiçi/ yurtdışı iştiraklerimiz; başta Tuana Aygar
  AIKA Concept altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere
  sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek
  üzere veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program
  ortağı kuruluşları, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.
  Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz
  dahilinde verileriniz istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.
  Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz “Tuana Aygar AIKA
  Concept Çerez Politikası” olup, şu anda okuduğunuz “Gizlilik ve Kişisel Verilerin

  Korunması Politikası’nın bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez Politikamız hakkında
  bilgi edinmek için lütfen tıklayın.
  KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Veriler
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlük tarihinden (07.04.2016) önce
  toplanmış olan veriler, Kanunun yürürlük tarihinden önce hukuka uygun olarak
  alınmış rızalar, bir sene içinde aksi bir irade beyanında bulunulmaması halinde bu
  Kanuna uygun kabul edilir. Kanunun yürürlük tarihinden önce alınan rızanın Kanuna
  uygun olabilmesi için genel hukuk kurallarına uygun olması ve bir sene içinde
  aksine bir irade beyanında bulunulmamış olması gerekir.
  Veri Sahibinin Hakları
  Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili
  şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11’de düzenlenen haklar ve
  aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.
  Düzeltme hakkı,
  Silme hakkı,
  İşlemeyi kısıtlama hakkı,
  Yetkili veri koruma denetim kurumu üzerinden bir şikayet oluşturma hakkı,
  Veri taşınabilirliği hakkı.
  Kişisel verilerin, Şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine
  ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda, içinde bulunulan özel durum sonucunda
  oluşan gerekçeler dolayısıyla, veri sahibi kişisel verilerin işlenmesine itiraz hakkına
  sahiptir. Şirket, verilerin işlenmesine ilişikin olarak koruması gereken çıkarların,
  hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu
  kanıtlayamadığı veya bu işlem kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri
  kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Şirket verilerin
  işlenmesini durduracaktır.
  Kişisel verilerin işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı
  vardır.
  Kanun kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve
  önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile
  aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle
  Şirketimizin info@aikaconcept.com kayıtlı elektronik posta adresine
  gönderebilirsiniz.

  Adresimiz:
  Maslak Mahallesi, AOS 55. Sok. B Blok No:4 İç Kapı No:542 Sarıyer/ İstanbul

Websitesinin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak için çerezler kullanıyoruz. Siteye devam ederek, politikayı kabul etmiş olursunuz.